• Acrylic

  • Biệt thự Louis Vuitton HCM

  • Kem Beach Resort Phú Quốc

  • Bể bơi biệt thự trên đồi

  • Hồ bơi penthouse Paragon Hotel

Biệt thự trên núi

Lại thêm một khách hàng cần sửa bể bơi thông thường thành bể bơi acrylic. Chúng tôi được cung cấp hình ảnh hiện trạng và chúng tôi thiết kế lại phần bể bơi.