• Acrylic

  • Biệt thự Louis Vuitton HCM

  • Kem Beach Resort Phú Quốc

  • Bể bơi biệt thự trên đồi

  • Hồ bơi penthouse Paragon Hotel

Bể cá Koi

Khách hàng chơi Koi ngày nay đã dẫn thay đổi tư duy từ chơi hồ chìm truyền thống sang hồ nổi dùng tấm acrylic (Không phải là kính)